Bloembollen

NOW 2.0 steun in de rug werkgevers om zomer goed door te komen

Vandaag is de regeling NOW 2.0 gepubliceerd. Het Kabinet kondigde al eerder aan dat het steunpakket met nog eens 4 maanden zou worden verlengd.

Werkgevers met een omzetverlies van minimaal 20% in de maanden juni t/m september 2020, berekent ten opzichte van de 4-maands omzet 2019, kunnen NOW-subsidie aanvragen. Werkgevers kunnen vanaf 6 juli 2020 bij het UWV een aanvraag indienen. LTO Nederland is en blijft in gesprek met het kabinet om knelpunten en oplossingen te bespreken.

De NOW 2.0 heeft tot doel om bedrijven met grote omzetverliezen tijdelijk door de crisis heen te helpen. De subsidie is dan ook bedoeld voor werkbehoud. Werkgevers die al eerder de NOW 1.0 aanvraag hebben gedaan, kunnen ook NOW 2.0 subsidie aanvragen. Ook werkgevers die nog geen NOW-subsidie hebben aangevraagd kunnen gebruik maken van de NOW 2.0. Ook seizoensbedrijven kunnen, mits voldaan aan de voorwaarden, gebruik van de NOW-subsidie.

De NOW 2.0 is op een aantal punten gewijzigd en anders dan de NOW 1.0. De looptijd van de NOW 2.0 is met 1 maand verlengd tot 4 maanden. De referentieloonsom, waarop de subsidie wordt gebaseerd, is nu maart 2020. Ook is de toeslag voor werkgeverskosten op de loonkosten verhoogd van 30% naar 40%. Voor werkgevers, die ondanks een subsidietoezegging toch werknemers om bedrijfseconomische redenen moeten ontslaan, gelden speciale voorwaarden. Ook geldt er een inspanningsverplichting om werknemers te scholen.

Deels beter passend voor seizoensbedrijven
Bij de NOW 2.0 worden bedrijven met een seizoenspatroon deels tegemoet gekomen. De subsidie wordt niet meer gebaseerd op de loonsom van januari 2020 maar op die van maart 2020. Deze aanpassing is een positieve ontwikkeling voor seizoensbedrijven die tussen januari en maart van dit jaar een toename in personeel hadden en tegelijkertijd veel omzet verloren. Ook helpt de nieuwe regeling seizoensbedrijven door verlenging van de periode van 3 naar 4 maanden voor berekening van het omzetverlies.

Meer informatie
Aanvragen voor de NOW 2.0 moeten worden ingediend door het UWV. Kijk ook voor meer informatie op de speciale NOW-themapagina van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw of bel met 088 – 888 66 88.

 

Bron: LTO Nederland