Boeren mogen niet dupe worden van extra coronakosten slachterijen

Afgelopen week nam de Tweede Kamer een motie aan van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Deze motie stelt dat boeren niet de dupe mogen worden van de coronamaatregelen in slachthuizen en sluitingen van slachthuizen.

Hoewel de POV blij is met deze motie, constateert zij ook dat het papier gewillig is en de praktijk weerbarstig. Als gevolg van de coronamaatregelen dalen de prijzen, terwijl de vraag naar varkensvlees hoog is. De kosten die slachthuizen maken vanwege de coronamaatregelen worden verrekend in de prijzen voor boeren. Ondanks de wensen van de Tweede Kamer, worden de extra kosten doorgerekend aan de varkenshouder. Bovendien komt al gauw de mededingingswet om de hoek, als het gaat over prijsafspraken.

De POV wil van de minister van LNV weten hoe zij uitvoering gaat geven aan deze motie. En of er een minimumprijs komt waarin de kosten van de coronamaatregelen zijn verrekend.

Bron: POV