Aanscherping hygieneprotocol nertsen

Helaas zijn de afgelopen week, ondanks alle getroffen maatregelen, nieuwe besmettingen geconstateerd op nertsenbedrijven.

Het ministerie heeft naar aanleiding van de besmettingen besloten om het hygiëneprotocol aan te scherpen. Ook wordt er een verplichte webinar georganiseerd door de GD.

Door de Veiligheidsregio Brabant -Zuidoost is opgeroepen tot preventief ruimen van gezonde dieren. Het ministerie heeft bevestigd dat deze zeer vergaande en ingrijpende maatregel niet aan de orde is. Met alle maatregelen die al genomen worden staat de volksgezondheid reeds voorop.

Op verschillende niet-besmette nertsenbedrijven dreigt de mestput over te lopen. De houders moeten daarom op korte termijn hun mest kunnen afvoeren. Onder bepaalde voorwaarden wordt het afvoeren van mest toegestaan. Datzelfde geldt voor pups: onder strikte voorwaarden kan door niet-besmette bedrijven een ontheffing voor vervoer bij de NVWA worden aangevraagd.

In een Kamerbrief van 10 juli worden de details en voorwaarden toelicht. De Kamerbrief is hier terug te lezen.


Bron: LTO Nederland