POV werkt met ketenpartners aan marktherstel

De situatie op de varkensmarkt is al weken zorgelijk. Door de Covid-19 situatie is de slachtcapaciteit in Nederland en Duitsland minder dan normaal en hebben de ingetrokken China-erkenningen bij slachterijen in Nederland, Duitsland en andere EU-landen aanzienlijke gevolgen voor de afzetmogelijkheden van varkensvleesproducten. Dit leidt op varkenshouderijbedrijven tot uitstel van levering en het oplopen van de slachtgewichten. De afgelopen weken liep mede daardoor de afzet van biggen en slachtzeugen ook erg stroef. Het lijkt erop dat we nu door het dal heen zijn, en er stap voor stap verbetering optreedt.

De prijzen voor vleesvarkens, slachtzeugen en biggen zijn fors gedaald. De Covid-19 situatie levert forse financiële schade op voor de varkenshouderij. De POV bespreekt de situatie wekelijks met de ketenpartners en bemiddelt achter de schermen met slachterijen en handelaren om voor varkenshouders die klem komen te zitten, toch mogelijkheden te realiseren voor het afleveren van vleesvarkens, biggen en slachtzeugen om daarmee ook welzijnsproblemen op de bedrijven te voorkomen.

Slachtingen redelijk op peil
De samenwerking met de ketenpartners (COV, Vee & Logistiek Nederland en Nevedi) en de activiteiten vanuit de POV, hebben ertoe geleid dat de slachtcapaciteit in Nederland steeds redelijk op peil is gebleven. Het aantal slachtingen ligt nu al een maand rond de 290.000 per week. Dat is onvoldoende om de achterstanden helemaal weg te werken maar met deze aantallen komt het aantal slachtingen dichtbij het normale aantal voor de zomerperiode. Op dit moment worden de achterstanden kleiner en dalen de geslachte gewichten. Hierbij ziet de POV wel verschillen tussen de slachterijorganisaties. Het realiseren van extra slachtdagen, door op zaterdag te slachten, is in deze vakantieperiode erg moeilijk vanwege beschikbaarheid van slachterijpersoneel en keuringsdierenartsen. De POV pleit ervoor om de komende weken toch een aantal extra slachtdagen in te plannen.

Export
De inspanningen die handelaren en exporteurs leveren om bijvoorbeeld meer vleesvarkens te exporteren naar Spanje, dragen ook bij aan het wegwerken van de achterstanden en het voorkomen van te volle hokken.
De slachterijorganisaties en de COV doen er alles aan om de schorsing van de China-erkenningen weer ongedaan te maken. De Nederlandse overheid ondersteunt dit traject. Er hebben vorige week opnieuw audits op de betreffende slachterijen plaatsgevonden en alle gevraagde informatie is ter beschikking gesteld aan de Chinese importbedrijven en de Chinese overheden. Het wachten is nu op een besluit van China. Het is moeilijk in te schatten wanneer en in welke vorm dit er zal komen.

Langzaam marktherstel
De marktsituatie begint zich langzaam te verbeteren. De vleesafzet zit in de lift en de afzet van slachtzeugen levert geen grote problemen meer op. Met het opstarten van Tonnies in Rheda-Wiedenbrück neemt de slachtcapaciteit in Duitsland weer toe, wordt de overdruk minder en nemen de afzetmogelijkheden voor biggen in Duitsland weer langzaam toe. De eerste signalen dat de biggenmarkt zich begint te normaliseren zijn er.
De POV ziet voor de komende weken een aantal lichtpunten en is voorzichtig optimistisch over een stap voor stap herstel van de marktvraag en de prijzen. Ondertussen houden we als POV op alle fronten de vinger stevig aan de pols en blijven we onze leden vragen om afzetproblemen bij ons te melden.

Bron: POV