Landschap Utrecht Zuid-Holland

Overleg met kabinet over noodpakket/herstelpakket na 1 oktober

LTO Nederland is betrokken bij het wekelijkse overleg met het kabinet over het noodpakket voor het bedrijfsleven na 1 oktober. Het huidige pakket loopt eind september af en het kabinet beraadt zich op dit moment over een nieuw steunpakket. LTO vindt voortzetting van het lopende steunpakket noodzakelijk.

Lees meer over het steunpakket op de website van de Rijksoverheid

Afbouw versoepeling uitstel van betaling belastingen
Het rel="noopener noreferrer" kabinet heeft tevens laten weten dat de versoepeling van uitstel van betaling van belasting wordt afgebouwd. Tot 1 oktober kan een initieel verzoek om uitstel van betaling voor drie maanden worden ingediend. Ook kan tot die datum een verzoek tot verlenging worden aangevraagd. Het uitstel geldt tot uiterlijk 31 december 2020.

Per 1 januari 2021 moeten ondernemers weer voldoen aan nieuw opgekomen aangifte- en betalingsverplichtingen, of eerder als het uitstel dat eerder werd verleend niet is verlengd. De verantwoordelijke staatssecretaris verwacht dat met deze afbouw de zwaarst getroffen ondernemers worden ondersteund. Mochten zich (ongunstige) ontwikkelingen voordoen wat betreft het coronavirus, dan wordt de afbouw herzien.

Bron: LTO bomen, vaste planten en zomerbloemen