Bomen en vaste planten

Update corona

Versie 4.0 van protocol werken, reizen en wonen gepubliceerd op Stigas.nl

Het protocol ‘veilig werken, reizen en wonen in de land- en tuinbouw’ wordt op basis van nieuwe inzichten en maatregelen van de Rijksoverheid voortdurend bijgesteld. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met Stigas en afgestemd met de vakbonden. Inmiddels is versie 4.0 gepubliceerd en in meerdere talen beschikbaar. Op deze pagina vindt u algemene informatie, en een download naar het protocol.  

Continuïteitsplan bij een corona-uitbraak
Stigas heeft een plan gemaakt voor de agrarische sector in geval er een corona-uitbraak op het bedrijf plaats vindt. In dit plan staat hoe medewerkers beschermd kunt worden tegen corona-besmetting, wat werkgevers moeten doen als er een besmetting is en hoe de werkgever het bedrijf draaiende houdt. Klik hier voor het plan.

Handreiking ‘werken met nieuwe internationale werknemers’
Deze week is de handreiking ‘werken met nieuwe internationale werknemers’ gepubliceerd. In deze handreiking staan concrete tips en adviezen hoe om te gaan met de corona-risico’s bij binnenkomst van nieuwe internationale werknemers.

Bron: LTO bomen, vaste planten en zomerbloemen