Bart Gussinklo

Strengere coronamaatregelen met impact op land- en tuinbouw

Om het coronavirus onder controle te krijgen heeft het kabinet gisteravond nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd.

Gezien de forse toename van het aantal besmettingen in de afgelopen dagen zijn deze maatregelen volgens het kabinet hard nodig. Deze gedeeltelijke lockdown heeft impact op onze hele samenleving, zo ook op de land- en tuinbouwsector.

Lees hier de nieuwe maatregelen

Sluiting horeca

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat alle horeca in Nederland moet sluiten vanaf woensdag 22:00 uur. De sluiting van de horeca heeft ook direct gevolgen voor de agrarische sector. Zo zijn er multifunctionele bedrijven met eet- en drinkgelegenheid die hun deuren moeten sluiten, maar ook toeleveranciers voor de horeca worden geraakt. Denk daarbij aan ondernemers die cafés en restaurants normaal gesproken voorzien van bijvoorbeeld fritesaardappelen, groenten, fruit, kalfsvlees en gevogelte.

Gevolgen multifunctionele landbouw
In de multifunctionele landbouw worden ook recreatiebedrijven en zakelijke vergaderlocaties wederom hard geraakt door de aangescherpte regels. De dagbesteding voor jongeren en mensen met een beperking, zoals het verzorgen van dieren en gewassen, en het doen van klusjes op agrarische bedrijven kan vooralsnog doorgaan. Daarnaast kunnen cliënten en mantelzorgers op de diensten van de zorglandbouw blijven rekenen. Hetzelfde geldt voor kinderopvang. Ondernemers volgen hierbij de aanwijzingen van het RIVM en de maximale groepsgroottes, maximaal aantal aanwezigen dat zich in een ruimte mag bevinden, en de gebruikelijke hygiëneprotocollen.

Gezond en veilig werken van levensbelang

Voor alle ondernemers, werkgevers en werknemers is gezond en veilig werken van levensbelang en een belangrijke verantwoordelijkheid. Het protocol veilig werken, veilig reizen en veilig wonen geeft duidelijke richtlijnen over hoe werkgevers en werknemers moeten omgaan met de hygiëne-maatregelen in de praktijk. Agrarische werkgevers kunnen bij actuele vragen terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Er moet worden thuisgewerkt tenzij dat echt niet anders kan. Dat is in de land- en tuinbouw vaak het geval, wat het des te belangrijker maakt de hygiënemaatregelen na te leven. Bij bedrijven of organisaties waar alsnog besmettingen ontstaan en waar de regels niet goed worden nageleefd, zal handhaving plaatsvinden waar nodig. Het kabinet kondigde aan dat bedrijven zelfs voor 14 dagen gesloten kunnen worden.

Inzet LTO op gerichte steunmaatregelen
De coronacrisis heeft tot nu toe al verstrekkende gevolgen voor de Nederlandse economie, waaronder de tuinbouw en verschillende andere agrarische sectoren. LTO blijft de economische impact van de verscherpte maatregelen monitoren en in beeld brengen. Daarover gaan we met het kabinet in gesprek voor gerichte steunmaatregelen. LTO Nederland blijft zich, samen met de regionale LTO’s en andere organisaties, inzetten voor haar leden, van psychosociale ondersteuning en informatievoorziening tot gesprekken met het kabinet over de impact van maatregelen en gerichte steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector.

Blijf de coronaberichtgeving van LTO Nederland via onze website en social media in de gaten houden voor updates over steunmaatregelen, psychosociale zorg, onze acties en de laatste ontwikkelingen. Ook op de websites van LTO Noord, ZLTO, LLTB en de Werkgeverslijn vindt u veel belangrijke en relevante informatie voor uzelf en uw bedrijfsvoering.

 

Bron: LTO Nederland