camping

LTO Multifunctionele Landbouw druk met corona

De coronapandemie trekt een zware wissel op verschillende sectoren binnen de multifunctionele landbouw.

 ‘De inzet van LTO Multifunctionele Landbouw (MFL) is en blijft gericht op het onder de aandacht brengen van de belangen van deze ondernemers bij LNV, provincies en andere belangrijke partijen’, zegt LTO MFL-voorzitter Arjan Monteny.

Vooral ondernemers met groepsaccommodaties, sport & spel, in de evenementenbranche en vergaderlocaties hebben een moeilijk jaar, geeft de LTO MFL-voorzitter aan. ‘Als je geen omzet draait, is het heel zuur. Dan is de klap heel gevoelig.’ 

Ondernemers in de recreatie, bijvoorbeeld met een boerderijcamping, hadden de draad net weer wat opgepakt. ‘Zij hebben een goede zomer gehad, maar daarmee wordt het gat van het voorjaar waarin ze niet open mochten niet gedicht’, aldus Monteny. ‘Ze hoopten de herfstvakantie nog mee te pakken, maar na de sluiting van de horeca voor vier weken en het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven, zal het waarschijnlijk rustig blijven.’ 

Onzekerheid
Ook bij zorgboerderijen blijft onzekerheid over corona. ‘Je doet als zorgboer vreselijk je best, je bent voorzichtig. Maar dat wil niet zeggen dat het jou niet kan treffen’, zegt Monteny. ‘Op een paar bedrijven is er een ondernemer of een cliënt die een coronabesmetting heeft. Dan moet je twee weken dicht, dat is dramatisch. Zeker ook voor de cliënten waar de sluiting van de zorgboerderijen tijdens de eerste golf een grote impact op heeft gehad.

Gelukkig springen collega’s uit de omgeving bij om cliënten op te vangen. Het zijn heftige dingen, het blijft spannend.’ LTO Multifunctionele Landbouw bestaat naast Monteny uit een ZLTO- en een LLTB-bestuurder en drie bestuurders van LTO Noord, uit iedere regio één. Daarnaast zitten in de vakgroep vertegenwoordigers vanuit de branches, zoals de Federatie Landbouw & Zorg, Vekabo en Agrarische Kinderopvang. 

TOGS-regeling
‘De gezamenlijke belangenbehartiging van LTO MFL en brancheorganisaties richting het ministerie van LNV en onze inbreng in het LTO-crisisteam leidden er in het voorjaar toe dat ondernemers met een boerderijwinkel en plattelandstoerisme gebruik konden maken van de TOGS-regeling’, stelt Monteny. 

‘Er is afstemming over protocollen en regelingen voor de verschillende sectoren, waar we met onze leden via de nieuwsbrief zoveel mogelijk over communiceren. We bundelen de zaken waar MFL-ondernemers tegenaan lopen. Dit brengen we gezamenlijk in bij de landelijke overheid en provincies.’

De LTO MFL-voorzitter wijst erop dat veel issues voor multifunctionele bedrijven op regionaal of lokaal niveau liggen. ‘Dat een gemeente de regels aan wil scherpen voor borden met bijvoorbeeld ‘Kaas te koop’ langs de weg, terwijl vanuit de betreffende provincie wordt gezegd dat korte ketens ‘fantastisch’ zijn. Dat soort tegenstrijdigheden, daar moet LTO regionaal alert op zijn.’ 

 


Bron: Nieuwe Oogst