Landschap

Tweede lockdown vraagt om steun en duidelijkheid

De coronacrisis drukt zwaar op de bedrijfsresultaten van veel boeren en tuinders en de tweede (gedeeltelijke) lockdown leidt opnieuw tot grote schade.

LTO Nederland vraagt in een brief aan het kabinet om aandacht en steun voor verschillende knelgevallen waarmee leden geconfronteerd worden. LTO duidt de impact op ondernemers-werkgevers in de land- en tuinbouw en gaat in op de gevolgen voor de verschillende sectoren van de land- en tuinbouw.

Werkgeverschap

LTO merkt op dat de huidige situatie voor veel onzekerheid zorgt bij boeren en tuinders en hun medewerkers en vraagt het kabinet om meer duidelijkheid. Zo hebben werkgevers veel vragen over de interpretatie van de quarantaineregels bij internationale werknemers uit ‘oranje’ landen en is er een grote behoefte aan sneltesten om bezettingsproblemen en onnodig verzuim door quarantaine te voorkomen. Ook hebben veel werkgevers grote zorgen over de kosten van de loondoorbetalingsplicht voor werknemers die, zonder dat ze ziek zijn, toch 10 dagen in quarantaine moeten. LTO vraagt verder om aanpassingen van de regelingen waarvan sommige agrarische bedrijven door hun specifieke karakter of uitsluiting van de zogeheten SBI-codes geen gebruik kunnen maken, zoals de NOW en TVL-regeling.

Brede impact
De gevolgen van de coronacrisis zijn binnen de verschillende sectoren van de land- en tuinbouw zeer divers. Boeren en tuinders hebben te maken met verminderde vraag naar hun producten, met name doordat de afzet naar de foodsector en horeca onder druk staat. Daarnaast is er verminderde vraag naar dienstverlening zoals recreatie en zorg op de boerderij. In de brief maakt LTO een schatting van de schade in het vierde kwartaal van 2020 en vraagt LTO het kabinet om extra steunmaatregelen voor de sectoren die het hardst worden geraakt (akkerbouw/aardappelsector, voedingstuinbouw, kalverhouderij, multifunctionele land- en tuinbouw, pluimveehouderij).

De na-ijl effecten van de crisis kunnen ook op middellange termijn nog grote economische schade veroorzaken. LTO roept het kabinet op om nationaal en internationaal alles in het werk te stellen om die schade te beperken.

Lees hier de brief aan het kabinet.

 

Bron: LTO Nederland