Meer slachten

Het huidige aanbod van vleesvarkens is hoog en blijft naar verwachting hoog. Door Coronamaatregelen kunnen slachterijen al langere tijd niet 100% slachten en lopen ze achter op de reguliere planning. Dat zorgt voor volle stallen, gewichtskortingen en prijsdruk.

Er is vanuit POV voortdurend contact met de slachterijen om vol in te zetten op optimaliseren van de slachtcapaciteit. Verder wordt vol ingezet op flexibelere inzet van keuringsdierenartsen en keurmeesters om dat mogelijk te maken.

Controleer zelf
Eind vorige week waren er in Duitsland 144 wilde zwijnen gevonden met Afrikaanse Varkenspest. Daarvan 131 in de 1e kernzone, 12 in de 2e kernzone en 1 in de Deelstaat Saksen. Dit laatste wilde zwijnen bleek afkomstig uit Polen. En zijn daar geen verdere besmette wilde zwijnen gevonden. Door het plaatsen van hekwerk rond de risicogebieden en intensieve jacht wordt ingezet om verdere verspreiding te voorkomen en de Afrikaanse Varkenspest te bestrijden. Nederlandse varkenshouders wordt opgeroepen zelf te controleren of veewagens die op hun bedrijf komen goed gereinigd en ontsmet zijn.

Project Stal Elektra Alert voor brandveiligheid
Met slimme sensoren in de meterkast, die de varkenshouder vroegtijdig waarschuwen bij een te hoge temperatuur, hopen Vion, leveranciersvereniging StarFarmers, Connecting Agri & Food en PinCAgro de brandveiligheid van stallen te vergroten. Inmiddels is een pilot gestart bij 20 varkenshouders. Zij zullen gedurende een jaar deze slimme techniek testen.

Bron: POV