In gesprek over bredeweersverzekering voor akkerbouw

Vanuit de praktijk zijn er diverse signalen dat bij de bepaling van de schade na de aanhoudende droogte van dit jaar ook de prijsafspraken van het verzekerde product worden meegenomen. Een delegatie van de LTO vakgroep Akkerbouw heeft daarover een gesprek gevoerd met verzekeraar Agriver.

Bij weersverzekeringen wordt een vooraf aangegeven bedrag per hectare verzekerd. De verzekeraar berekent vervolgens op basis van de vastgestelde schade of en zo ja welk schadebedrag wordt uitgekeerd. Uit de klachten die we binnen krijgen, blijkt dat de schade bij Agriver wordt gebaseerd op de verwachte omzet (financiële opbrengst) per hectare. Het komt daardoor voor dat telers met vrije producten vanwege de hoge prijzen geen schade krijgen uitgekeerd en contracttelers met dezelfde materiële schade juist wel.

LTO heeft geen formele positie als het gaat om de relatie tussen verzekerden en haar coöperatie Agriver. Afgesproken is daarom dat verzekerden met klachten zich dienen te vervoegen bij het bestuur van de verzekeraar. LTO Akkerbouw en Agriver hebben afgesproken over de afhandeling daarvan een vervolgoverleg te plannen.


Bron: LTO Akkerbouw