Deels beregeningsverbod voor Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe kondigt per 5 juni een onttrekkingsverbod af voor het gebruik van oppervlaktewater voor beregening.

Het grond- en oppervlaktewatersysteem heeft zich met name op de hogere zandgronden na de lange periode van droogte van afgelopen zomer nog onvoldoende kunnen herstellen. Afgelopen zomer was de droogste ooit gemeten. In de winter is een normale hoeveelheid neerslag gevallen, waardoor de extreme droogte niet volledig is gecompenseerd. 

Grondwaterstanden aanvullen

Door het oplopend tekort aan neerslag en de toename van de verdamping stagneert de afvoer van meerdere watergangen en daalt het waterpeil. Door nu een onttrekkingsverbod in te stellen, kan het waterschap meer water vasthouden om zo de grondwaterstanden weer aan te vullen.

Verbod voor sommige gebieden
Het werkgebied van Vallei en Veluwe kent grote verschillen als het gaat om de waterbeschikbaarheid. In een aantal gebieden is het verbod dan ook niet van kracht, dit gaat om de gebieden waar wateraanvoer op dit moment mogelijk is. Het gaat om de gebieden waar het waterschap water kan inlaten vanuit de IJssel, Nederrijn of Randmeren.
Om te zien of het verbod bij u in de buurt geldt, kunt u kijken op de kaart op de site van waterschap Vallei en Veluwe.

Inzet LTO Noord
Op de droogte hebben we geen invloed. De inzet van LTO Noord richt zich al langer op de aanpak van de gevolgen van de droogte, bijvoorbeeld via programma’s als het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en Zoetwater Opgave Oost-Nederland (ZON). Met de programma’s kunnen boeren werken aan een beter bodem- en waterbeheer.
LTO Noord regio Oost heeft nu het project ‘Uitvoering ZON binnen DAW-koepelaanvraag Gelderland’ in voorbereiding. Deze aanvraag richt zich op (innovatieve) maatregelen op het gebied van agrarisch bodem- en waterbeheer binnen het Gelderse deel van het ZON-werkgebied. Het ZON-gebied zijn de hoge droge zandgronden.
Er wordt daarbij voortgebouwd op ontwikkelingen die in de voorgaande jaren in gang zijn gezet. Door deze te bundelen, te faciliteren en door te ontwikkelen kunnen deelnemers efficiënt worden geholpen met hun plannen voor een bewuste bedrijfsvoering op het gebied van waterbeschikbaarheid.