Droogte update regio Oost: Lage grondwaterstanden houden aan

Omdat er deze week meer neerslag wordt voorspeld, stelt waterschap Vechtstromen geen grondwateronttrekkingsverbod ten noorden van de Overijsselse Vecht in. In de loop van deze week beoordeelt het waterschap de situatie opnieuw.

Ten zuiden van de Overijsselse Vecht blijft het verbod voor grondwateronttrekkingen, in gebieden die zijn gelegen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare natuurgebieden, wel van kracht. Hier ligt het neerslagtekort (291 millimeter, weerstation Twenthe, op 6 augustus)  vooralsnog ruim boven het vastgestelde criterium.

Criterium
Het neerslagtekort ten noorden van de Vecht (weerstation Hoogeveen) beweegt zich rondom het vastgestelde criterium van 250 millimeter. Omdat er dus voor deze week wisselvalliger weer wordt voorspeld, stelt Vechtstromen geen grondwateronttrekkingsverbod in.
De grondwaterstanden op de hoge zandgronden in Twente en de Hondsrug in Drenthe zijn erg laag, vaak zelfs nog iets lager dan vorig jaar in deze periode. De natuur en de landbouw hebben het daar erg zwaar. Lees hier verder over de droogte-update vanuit waterschap Vechtstromen.

Drents Overijsselse Delta
Ook waterschap Drents Overijsselse Delta constateert erg lage grondwaterstanden, met name op de zandgronden van de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau. Dit waterschap hoeft echter geen nieuwe maatregelen te nemen. Volg hier updates van WDOD.

Rivierenland
Waterschap Rivierenland heeft in het rivierengebied voldoende water beschikbaar. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Vallei en Veluwe
Voor het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe blijft het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater van kracht. Het verbod, dat 5 juni al is ingesteld, geldt voor het gehele werkgebied met uitzondering van de gebieden waar water kan worden ingelaten. Updates van dit waterschap vindt u hier.