Beregenen (foto MvD)

Droogte update

Middels het dossier Droogte proberen wij u als lid van LTO Noord bij te praten over de activiteiten die wij voor én achter de schermen ondernemen om voor boeren en tuinders voldoende water beschikbaar te hebben en vooral te houden.

In het dossier Droogte (exclusief voor leden d.m.v inlog) leest u onze updates, veelgestelde vragen en handige links.

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beleid en de communicatie.

Droogte update regio Noord
Ondanks het gebrek aan neerslag kunnen de vijf waterschappen in Regio Noord de streefpeilen van het oppervlaktevlaktewatersysteem redelijk in stand houden.
Lees hier de droogte update vanuit LTO Noord regio Noord

Droogte update regio Oost
Omdat er deze week meer neerslag wordt voorspeld, stelt waterschap Vechtstromen geen grondwateronttrekkingsverbod ten noorden van de Overijsselse Vecht in. In de loop van deze week beoordeelt het waterschap de situatie opnieuw.
Lees hier de droogte update vanuit LTO Noord regio Oost.

Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW)
De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) komt in actie als er sprake is van een langere periode van droogte en een lage afvoer van de rivieren; wanneer de vraag naar water groter is dan het aanbod. De LCW schetst een landelijk waterbeeld en adviseert over maatregelen om het beschikbare water te verdelen. Dit gebeurt op basis van de verdringingsreeks, waarin is bepaald welke watergebruiker voorrang krijgt in tijden van droogte.

LTO Nederland 
Binnen LTO Nederland is een team opgesteld voor het droogte dossier bestaande uit: Trienke Elshof (bestuur), Jaap van Wenum (akkerbouw), Niels Zuurbier (vollegrondsgroenten) en Esther de Snoo (communicatie & woordvoering).