Nu ook onttrekkingsverbod ten noorden van de Vecht

Waterschap Vechtstromen heeft besloten om nu ook een grondwateronttrekkingsverbod in te stellen bij kwetsbare natuur ten noorden van de Vecht. Dit verbod gold al ten zuiden van de Vecht.

Met ingang van vrijdag 23 augustus, 00.00 uur, is dit verbod ook van kracht ten noorden van de Vecht. Waterschap Vechtstromen neemt deze beslissing mede op basis van de weersvoorspellingen. Voor de komende tien dagen geven de weersvoorspellingen aan dat er geen of nauwelijks neerslag zal vallen in het beheergebied. Op basis daarvan valt te verwachten dat het neerslagtekort in Hoogeveen gedurende een langere periode hoger zal zijn dan 250 millimeter.
Daarom is besloten om een grondwateronttrekkingsverbod in te stellen voor gebieden die zijn gelegen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare natuurgebieden, voor het gehele beheergebied van Vechtstromen.

Lees hier het nieuwsbericht van Vechtstromen hierover.