Beregenen (foto MvD)

Droogte Oost-Nederland belicht in regionale media

RTV Oost en Omroep Gelderland hebben de huidige droogte en wat dat betekent voor boeren in Oost-Nederland belicht. Voor en achter de schermen heeft LTO Noord regio Oost hieraan meegewerkt. Beide reportages kunt u hier terugkijken.

Bij RTV Oost vertellen Martin Immink, melkveehouder en voorzitter LTO Noord-afdeling West-Twente, en Carla Evers, akkerbouwer, pluimveehouder en regiobestuurder bij LTO Noord regio Oost over de gevolgen van de huidige droogte voor hun bedrijf en hoe boeren werken aan het meer en beter vasthouden van water in de bodem.

 

  

Omroep Gelderland sprak met boeren, waterschap, provincie en drinkwaterbedrijf Vitens over de situatie in de Achterhoek. Dit met als vraag ‘wie krijgt het schaarse water?'

Wat kunt u doen?
Bestuurders en medewerkers van LTO Noord zijn in nauw contact met waterschappen over de (droogte)situatie en eventueel te nemen beleidsmaatregelen. Wat kunt u doen om water (beter) vast te houden? In het artikel ‘begin nu met water vasthouden’ vindt u een webinar hierover en meer informatie over subsidiemaatregelen.