Uw zorgen over droogte en onze inzet

Voor het derde jaar op rij dreigt droogte ons te raken. Uw zorgen daarover delen wij. Bestuurders en medewerkers van LTO Noord zijn in nauw contact met waterschappen over de (droogte)situatie. Lees hier meer over onze inzet op dit dossier.

Zowel landelijk als in de provincies is er overleg met waterschappen: wat is hun overzicht en inzet rond de droogte en wat voor beeld hebben wij. Met elkaar monitoren we de situatie, met het oog op: waar is nog wateraanvoer mogelijk, waar zakt het grondwaterpeil nu (al) onder het gewenste niveau? Daarbij vormen de droogtemonitoren van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling een leidraad. Dit geeft een beeld van de verwachtingen voor de hoeveelheid water die de rivieren af zullen voeren, neerslag en (water)temperaturen.
 
Robuuste watersystemen
Op de droogte hebben we geen invloed. De inzet van LTO Noord richt zich al langer op de aanpak van de gevolgen van de droogte, bijvoorbeeld via programma’s als het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en projecten binnen Vruchtbare Kringloop. In deze programma’s en projecten werken boeren en tuinders samen met waterbeheerders aan robuuste watersystemen en zijn daarin een onmisbare schakel in goed waterbeheer. Bij DAW, waar al meer dan 15.000 boeren en tuinders bij betrokken zijn, staan verbetering van waterkwaliteit en waterkwantiteit centraal.
 
Webinar
Er zijn vele mogelijkheden om op korte of lange termijn maatregelen te nemen. In een onlangs gehouden webinar over droogte bespreken bodemexpert Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut, melkveehouder Geert Stevens en Jurgen Neimeijer, coördinator Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Overijssel, diverse mogelijkheden om water beter te kunnen vasthouden of opvangen in periode van droogte of ook bij extreme neerslag.
Bekijk hieronder dit webinar: