drainage

Drainage- en beregeningsbeleid Rijn en IJssel opnieuw ter inzage

Het drainage- en beregeningsbeleid van waterschap Rijn en IJssel ligt opnieuw ter inzage. De termijn loopt tot en met 6 juli 2020.

Met de aanpassingen in het beleid wordt aangesloten op de begrenzing van natuurgebieden uit de Omgevingsvisie Gelderland 2015. Ook wordt het drainagebeleid geactualiseerd. Deze wijzigingen zijn vooral van belang voor nieuwe aanvragen.
 
Invloeds- en beschermingszones
De wijzigingen lagen al eerder ter inzage. Omdat dit gelijk viel met het begin van de corona-maatregelen, legt het waterschappen de stukken nogmaals (online) ter inzage. LTO Noord heeft deze herkansing gebruikt om enkele correcties en aanpassingen door te laten voeren. De invloedszones van de Natura 2000-gebieden in Overijssel waren niet goed ingetekend. 
In verband met nieuwe inzichten in de effecten van de droge zomers op de meest kwetsbare Winterswijkse beken en signalen over beregening aan de westzijde van ’t Zwillbrock heeft het waterschap de beschermingszones daar in stand gehouden.
 
Schema melden of vergunning aanvragen
Het waterschap heeft een overzicht gemaakt over de keuzes rond het melden of vergunning aanvragen bij de aanleg van drainage. Dit schema vindt u hier.
 
Inzage
Het drainage- en beregeningsbeleid is in te zien via de website van WRIJ
 
Vergelijk oud/ nieuw kaartmateriaal
In onderstaande linkjes kunt het oude en nieuwe kaartmateriaal vergelijken. 
Drainagebeleid en beregeningsbeleid