Droogte update van Hollands Noorderkwartier (HHNK)

In een gezamenlijk nieuwsbericht van HHNK, KAVB, Agrarische Collectieven en LTO Noord worden leden in Noord-Holland op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de droogte. Lees in deze update over de ontwikkelingen in Noord-Holland.

Ook 2020 is weer een droog jaar
Het zal u niet ontgaan zijn. Het is nu voor het derde jaar op rij extreem droog. De neerslag van afgelopen week was meer dan welkom, maar slechts een druppel op een gloeiende plaat. Dit jaar hebben we in Nederland weer een record gebroken: het grootste neerslagtekort op 1 juni ooit gemeten! Met name in het oosten en zuiden van ons land, dreigt door de aanhoudende droogte opnieuw een watertekort. Lokaal valt er dan in korte tijd weer veel te veel regen, maar in het grootste deel van Nederland blijft het veel te droog. De minister meldt ook aan de Tweede Kamer dat Nederland zich moet aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en in het bijzonder aan langere perioden van droogte en laagwater in de rivieren.

Hoe is de situatie in Hollands Noorderkwartier, en wat doet HHNK?
De droogte dit voorjaar heeft er toe geleid, dat de waterschappen waar maximaal zijn gaan bufferen. Waar dat mogelijk is, heeft HHNK de peilen in de sloten ook iets hoger opgezet. Dit proberen we zo lang mogelijk vol te houden om de droge periode - die er nog aan kan komen - zo goed mogelijk in te kunnen gaan. Ook Rijkswaterstaat houdt de peilen op het IJsselmeer en Markermeer zo hoog mogelijk. Tegelijkertijd wordt het chloridegehalte van het water goed in de gaten gehouden. Bij Lobith om te controleren of het water met een voldoende laag chloridegehalte Nederland binnenkomt en op de grote meren om ook tijdig te kunnen (bij)sturen en de drinkwaterinname bij Andijk veilig te stellen. Ook in het beheergebied van HHNK houden we de chloridegehaltes nauwlettend in de gaten en spoelen we door. De Rijnaanvoer zal door de gevallen neerslag naar verwachting iets stijgen en is de komende weken voldoende om aan de watervraag te voldoen. Op waterinfo.rws.nl vindt u onder andere informatie over het actuele peil op het IJsselmeer en Markermeer en de afvoer van de Rijn en de IJssel.

De neerslag, die vanaf 4 juni is gevallen, was gelukkig meer dan werd voorspeld. Daardoor is het neerslagtekort gelukkig wat afgenomen. Een deel van de regen kwam tot afvoer. Het regenwater vanuit Hollands Noorderkwartier heeft HHNK zoveel mogelijk afgevoerd via gemaal Mantel naar het Markermeer, zodat dit water beschikbaar blijft om later weer te kunnen gebruiken. Als we naar de komende zomer kijken, is er een reële kans dat de droogte toch de komende periode verder toeneemt. Daarom gaan we zuinig om met het zoete water dat we hebben. Kortom: HHNK en Rijkswaterstaat doen er alles aan om goed voorgesorteerd te zijn op de droogte die wellicht nog komt.

Wat kunt u doen?
Wellicht heeft u gezien dat de sloten goed op peil staan en op sommige plekken misschien zelfs wat hoger staan dan normaal. Er lijkt dus water in overvloed te zijn. Toch vragen wij u om zuinig te zijn met het 'schaarse' beschikbare water. Hogere peilen in de sloten zorgen voor tegendruk tegen brakke kwel en verminderen dus op verschillende locaties de verziltingsproblemen, die juist bij droogte kunnen ontstaan. Als u water uit de sloten wilt gebruiken om uw land te beregenen, verzoeken wij u om dit zorgvuldig te doen en in overleg met uw omgeving. Alleen dan kunnen we voorkomen dat er te veel gelijktijdig wordt beregend en sloten te laag worden getrokken.
Op die manier behouden we met elkaar zo lang mogelijk een goede uitgangspositie om de komende maanden goed door te kunnen komen.

Dit bericht is een gezamenlijk bericht van LTO, KAVB, de collectieven en HHNK. De komende zomer houden we u via online berichtgeving op verschillende momenten op de hoogte van de droogte situatie en eventuele maatregelen.