Droogte update van Waterschap Hollands Delta

Waterschap Hollandse Delta bereidt zich voor op een erg droge zomer. In hun brief lichten ze de maatregelen die ze treffen toe en hoe het waterschap inzet op het beschikbaar houden van voldoende water.

Het helpt het waterschap dat ze al veel meldingen van agrariërs die willen gaan beregenen of water overpompen van de ene sloot naar de andere. ‘Dank daarvoor en blijf dit vooral doen!’, zo schrijft Hollandse Delta in haar brief.

Lees meer over de regels voor het beregenen en onttrekken van water uit watergangen op deze pagina van Hollandse Delta.