Overzicht regionale en landelijke inzet op dossier droogte

Er zit veel energie en inzet op het dossier droogte, zowel binnen LTO Noord tot LTO Nederland. Van een webinar over droogte tot veldexcursies en de aanleg van proefvelden sorghum. Ook de vraag of weersextremen onder het 'normale' bedrijfsrisico vallen of niet, komt aan bod in onderstaand overzicht.

Weersextremen: bedrijfsrisico of niet
Neerslagtekort en wateroverlast door extreme buien. Juni laat twee uitersten zien aan boeren en tuinders. Dat werpt de vraag op of deze weersextremen onder het ‘normale’ bedrijfsrisico vallen of niet? 
 
Webinar droogte West-Holland
Greenport West-Holland en de Voedselfamilies organiseren op woensdagmiddag 1 juli het webinar: ‘Droogte: de volgende crisis’. Kijk hier voor meer informatie.
 
Bodem bij de burenmiddag in Friesland
Is droogte, “een ver van mijn bed show” voor een boer in het Friese veenweidegebied? Lees meer in de uitnodiging voor ‘Bodem bij de burenmiddag’ op woensdagmiddag 1 juli 2020 van 13.30 uur tot 16.00 uur.  Bijeenkomst met veldexcursie in het kader van Bodem APK Veenweide.
 
Sorghum als derde teelt?
Vruchtbare Kringloop Overijssel wil volgend jaar sorghum uitproberen en een demoveld opzetten. Op Proefboerderij De Marke in Hengelo (Gld) telen ze al een aantal jaren sorghum. Ook dit jaar is er weer een demoveld aangelegd met het tropische gewas, dat kan dienen als derde teelt naast snijmais en gras. 
 
VKA duikt in thema water
De Vruchtbare Kringloop Achterhoek aat het komende studiegroepseizoen in op het thema water.


Ontwikkelingen Noord-Holland
In een gezamenlijk nieuwsbericht van HHNK, KAVB, Agrarische Collectieven en LTO Noord worden leden in Noord-Holland op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de droogte. Lees in deze update over de ontwikkelingen in Noord-Holland.

Hollandse Delta
Waterschap Hollandse Delta bereidt zich voor op een erg droge zomer. In dit artikel lichten ze de maatregelen die ze treffen toe en hoe het waterschap inzet op het beschikbaar houden van voldoende water.

Eigen inzet water leidt tot beter resultaat
De Nationale Analyse Waterkwaliteit gepubliceerd. Het doel is om inzichtelijk te maken wat alle inzet om de waterkwaliteit te verbeteren voor effect heeft. LTO Nederland vindt het belangrijk dat de maatregelen die door de landbouw zijn en worden genomen nu gekwantificeerd zijn.
 
Geborgde zetels waterschappen
Tenslotte debatteerde de Tweede Kamer over de geborgde zetels bij waterschappen. De Adviescommissie ‘geborgde zetels bij waterschapsbesturen’ stelt voor om de geborgde zetels af te schaffen. LTO Nederland vindt dit geen afgewogen en breed gedragen advies, en wijst het sterk af. Het is bovendien volstrekt onduidelijk welk probleem door hun advies wordt opgelost.