Waterpeil

Slim en nauwkeurig peilbeheer is goud waard

Slim en nauwkeurig peilbeheer is goud waard, in drogere en nattere periodes. Lees meer over projecten die hiermee bezig zijn in ons dossier droogte. Daar vindt u ook de meeste recente Droogtemonitor en hoe in Noord-Holland afdelingen aandacht vragen voor de ‘unieke zoetwatervoorraad’.

Project Boermarke Zeijen
Een belangrijk watervraagstuk voor de agrariërs in het gebied van de Boermarke Zeijen in Drenthe is of het peilbeheer er nauwkeurig genoeg is afgestemd op de landbouw. De verwachting is dat de uitkomsten van dit lopende project als blauwdruk kan dienen voor de werkwijze in andere gebieden. Inzet is een betere afstemming van het peilbeheer op de verschillende functies in het gebied.
Lees verder in dit artikel.
 
Boeren Meten Water
De gezamenlijke metingen en analyses van grondwater- en slootpeilen binnen het project Boeren Meten Water helpt in Friese veenweidegebied in de zoektocht naar slim peilbeheer. Zowel in drogere als nattere periodes is dit van belang voor boeren.
Lees verder in dit artikel.
 
Unieke zoetwatervoorraad
‘Kom niet aan onze unieke zoetwatervoorraad’, stellen LTO Noord-afdeling West-Friesland en LTO Noord-afdeling Hollands Kroon in een reactie op de plannen rond het project 'Wieringerhoek'. Het plan is om een gebied te creëren waar zoet water en zout water geleidelijker in elkaar overlopen. In de zienswijze, wordt naast kritische punten, ook oplossingen aangedragen door boeren en tuinders.
Lees meer in dit artikel van Noord-Hollands Nieuws 
 
Droogtemonitor
De Landelijke Coördinatiecommisie Waterverdeling brengt bij een (dreigend) watertekort of droogte tweewekelijks een droogtemonitor uit. Bekijk hier de meest recente Droogtemonitor.