waterbeheer

Financiële middelen om droogte de baas te blijven

De droogte speelt de gehele agrarische sector parten: iedere boer en tuinder is op zoek naar mogelijkheden om de droogte de baas te blijven en wil maatregelen nemen om opbrengstenverliezen zoveel mogelijk te voorkomen. Het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, gericht op Gelderland, Overijssel en Zuid-Drenthe, stelt financiële middelen beschikbaar om die maatregelen te nemen.

'De aanpak is onderdeel van de brede beweging binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer om zowel de waterkwantiteit- als kwaliteit te verbeteren', stellen Jurgen Neimeijer en Elma Haakmeester, regiocoördinatoren Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Overijssel en Drenthe.
 
Drempels wegnemen
Daar komt nu het middelenpakket via het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland bij. Neimeijer: 'Nog een manier om drempels bij boeren weg te nemen. Naast advies op gebiedsniveau, het delen van kennis door demonstraties en studiegroepen via projecten kunnen we nu ook bedrijfsspecifiek advies geven en financieel ondersteunen wanneer maatregelen worden genomen.'
Lees meer hierover in dit artikel.