droogte Achterhoek

Gezamenlijke aanpak droogte Achterhoek

Bestuurders van Vitens, Waterschap Rijn en IJssel, tien gemeenten, natuurorganisaties, provincie Gelderland en LTO Noord hebben de ‘verkenning Droogte Achterhoek’ afgerond. Deze startte eind 2019. Op donderdag 2 juli hebben alle betrokkenen hun inzet toegezegd voor een gezamenlijke meerjarige vervolgaanpak.

De huidige droogte in de Achterhoek wordt nu aangepakt via lopende programma’s zoals het Deltaplan Zoetwater, Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, het Natuurpact, en via circa vijftig andere lopende initiatieven en projecten. Ondanks al deze inspanningen is dat niet genoeg. 
 
Veerkrachtiger
Om de Achterhoek en haar bewoners, bedrijven, flora en fauna veerkrachtiger te maken voor onvoorspelbare weersextremen, gaan de partijen binnen de ‘verkenning Droogte Achterhoek’ aan de slag met field labs en met een lange termijn visie voor het hele gebied. Daarnaast delen partijen hun kennis hierover en wordt nieuwe kennis meerjarig intensiever samen ontwikkeld.
De drie bestuurlijk trekkers van de verkenning, burgemeester Joost van Oostrum, dijkgraaf Hein Pieper en gedeputeerde Peter van ’t Hoog werken samen aan een nadere
invulling voor het vervolg. Zij krijgen hierbij de brede steun en medewerking van de betrokken organisaties. Over de inzet en organisatie van de gezamenlijke aanpak van de droogte, voor de korte en voor de lange termijn, wordt in september besloten door de bestuurders.

Foto: Eljee Bergwerff