Financiële steun om droogte de baas te blijven

Zelf zoet water opslaan of inzetten op het verhogen van organische stof. De zoektocht om droogte de baas te blijven, is divers. Onder andere via het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland is er financiële ondersteuning mogelijk. In de Achterhoek is gekeken naar lange termijn oplossingen. Het zijn allemaal items die deze week te lezen in ons dossier droogte.

Financiële middelen om de droogte de baas te blijven
De droogte speelt de gehele agrarische sector parten: iedere boer en tuinder is op zoek naar mogelijkheden om de droogte de baas te blijven en wil maatregelen nemen om opbrengstenverliezen zoveel mogelijk te voorkomen. Het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, gericht op Gelderland, Overijssel en Zuid-Drenthe, stelt financiële middelen beschikbaar om die maatregelen te nemen.
Lees meer in dit bericht
 
Texelse boeren gaan zoet water opslaan
Boeren op Texel hebben maandag groen licht gekregen van het Waddenfonds voor het project ‘Zoete Toekomst Texel’. Daarmee zetten de agrariërs van het Waddeneiland een belangrijke stap op weg naar zelfvoorziening op het gebied van zoetwater. Opslag van water in de winter moet uitkomst bieden. Met ‘Zoete Toekomst Texel’ wordt dit nu op twee locaties in de praktijk getest.
Lees hier meer over Zoete Toekomst Texel
 
Gezamenlijke aanpak droogte Achterhoek
Bestuurders van Vitens, Waterschap Rijn en IJssel, tien gemeenten, natuurorganisaties, provincie Gelderland en LTO Noord hebben de ‘verkenning Droogte Achterhoek’ afgerond. Deze startte eind 2019. Op donderdag 2 juli hebben alle betrokkenen hun inzet toegezegd voor een gezamenlijke
 
Demonstratieprojecten bij Waterwijs Boeren Gelderland
Bij het project Waterwijs Boeren Gelderland lopen vanaf nu acht demonstratieprojecten om de nitraatuitspoeling naar het grondwater vanuit de landbouw terug te dringen. Ook volgen er kennisbijeenkomsten.
 
‘Waterwijs-boer’ zet in op verhogen organische stof
Organische stof dé maatregel voor waterbuffering, betere nutriëntenbenutting en minder nitraatuitspoeling? Waterwijs Boeren-deelnemer Patrick Poelhuis uit Olden Eibergen denkt van wel.
Lees via deze link het interview met Poelhuis.
 
Onttrekkingsverbod Utrechtse Heuvelrug
Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft vanaf woensdag 1 juli een onttrekkingsverbod voor het oppervlaktewater van de (flanken van) Utrechtse Heuvelrug ingesteld. Dit betekent dat het niet meer is toegestaan om in dat gebied water uit sloten en weteringen te halen.
Lees hier verder.
 
Droogte  update waterschap Noorderzijlvest
Lees hier de droogte update van waterschap Noorderzijlvest