Mais

Regen brengt verlichting en forse regionale verschillen

De regen van afgelopen periode zorgt voor nu voor voldoende vocht voor gewasgroei. Het neerslagtekort is gestabiliseerd. Tegelijkertijd blijven er fors regionale verschillen.

De grondwaterstanden blijven regionaal, met name in Oost- en Zuid-Nederland, laag. Bij veel waterschappen zijn de peilen opgezet boven het zomerpeil om aan de watervraag van de landbouw (groeiseizoen) te kunnen voldoen. Voor de landbouw blijft de situatie in de gebieden waar geen water aangevoerd kan worden plaatselijk kwetsbaar.
Dat concludeert de Landelijke Coördinatorcommissie Waterverdeling (LCW) in haar laatste droogtemonitor.
Hoe de situatie in de landbouw is, baseert de LCW onder andere op inbreng vanuit LTO Nederland. Vanuit LTO Nederland wordt de stand van zaken via de regionale LTO’s en via vakgroepen als akkerbouw, melkveehouderij en glastuinbouw gepolst. Dit overzicht stuurt LTO Nederland naar het ministerie van LNV, die inbrengt bij de LCW.
 
Situatie in Noord-Nederland
De neerslaghoeveelheden per regio verschillen behoorlijk.  Wat betekent dit dan voor de landbouw in Noord-Nederland?
Lees hier de update 
 
Demonstratieproject druppelirrigatie bij tuinder
Tuinder Gert Smits uit De Heurne is een vreemde eend in de bijt in de groep van Waterwijs Boeren die vooral bestaat uit melkveehouders en akkerbouwers. Maar ook zijn gewassen lijden onder de droogte in de Achterhoek: reden voor hem om deel te nemen aan het demonstratieproject druppelirrigatie van Waterwijs Boeren, het grondwaterbeschermingsproject in Gelderland.
Lees hier verder