Situatie regen en neerslagtekort in Noord-Nederland

De neerslaghoeveelheden per regio verschillen behoorlijk. Wat betekent dit dan voor de landbouw in Noord-Nederland?

Terugkijkend naar maandag 6 juli dan was de neerslagverdeling redelijk gelijkwaardig. Overal is toen circa 1 à 2 mm gevallen, echter met uitzondering van Noordwest Friesland. Daar zijn de regenbuien langs gegaan en hebben dus niks losgelaten. Daarna zijn de neerslaghoeveelheden toegenomen. Dinsdag 7 juli varieerde dit van 1 mm tot lokaal zelf 12 mm. Klap op de vuurpijl was donderdag 9 juli. In Noord-Nederland viel 15 tot 33 mm.

 


(Bron: www.neerslagkaart.nl)
 
Situatie Drenthe, Friesland en Groningen
Wat betekent dit dan voor de landbouw? Friesland kan meestal terugvallen op beregenen met oppervlaktewater. Maar dat was nu niet echt nodig. Ditzelfde beeld ontstaat ook wel voor Groningen. Drenthe met overwegend zandgronden (uitzondering natuurlijk de Veenkoloniën) geeft toch weer een iets ander beeld te zien. Doordat de neerslag in hoeveelheid enorm verschilt in Drenthe, staan er her en der toch nog wel beregeningshaspels.
Het is voor de meeste gewassen nu volop groeiseizoen. Dit betekent dat er meer vocht nodig is. De situatie was natuurlijk al niet overal rooskleurig, een aantal gewassen had namelijk vorstschade en / of droogteschade opgelopen. Door deze percelen nu van extra water te voorzien, wordt geprobeerd opgelopen schade te herstellen. Dit is niet eenvoudig weg te poetsen. Deze gewassen hebben dus wel een extra impuls nodig. Kortom beregening in Drenthe is gebieds- en gewasafhankelijk.