Aad Straathof themahouder Veenweiden

Film: Proeven veenweiden richten zich ook op droogte

‘Misschien is het straks wel een voorrecht om boer te zijn in de veenweiden.’ De droogte heeft ook zijn effect op de veenweiden. Aad Straathof, themahouder Veenweiden voor LTO Noord regio West, vertelt in onderstaande film hoe er naar oplossingen wordt gezocht.

Op hoogwaterboerderij KTC Zegveld lopen momenteel proeven met het oog op het bodemdalingsvraagstuk in de Westelijke Veenweiden. Hierbij worden thema’s als zoetwaterbeschikbaarheid meegenomen.


Gezonde grasmat

‘De droogte van afgelopen drie jaar hebben hun tol geëist in productie van de landbouw en ook zeker in de effecten die het op de veenbodems heeft’, aldus Straathof. ‘Het mooie is dat op de hoogwaterboerderij proeven worden gedaan om te zien hoe hoog je het water in de sloten kan zetten om het effect te meten in het perceel. Het blijkt dat hoe verder je het water vanuit de sloot - via infiltratie – het perceel in weet te krijgen, hoe meer je kan sturen op behoud van de veenbodem. En niet alleen de bodem, maar ook wat er groeit. En een gezonde grasmat is goed voor de koeien, weidevogels en de boer kan zo blijven verdienen. Misschien is het straks wel een voorrecht om boer te zijn in de veenweiden.’

Lees hier meer over het Veenweideoffensief. Het offensief zet in op een perspectiefvolle toekomst voor de agrarische sector in veenweidegebieden.