Waterpeil

Grondwaterstand stijgt binnen werkgebied waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen kan momenteel de streefpeilen goed vasthouden. Door de regen van de afgelopen tijd is de grondwaterstand gestegen.

Zo meldt het waterschap in haar laatste ‘Informatiebeeld watersystemen’. Bij de niet-wateraanvoersystemen is er op dit moment extra aandacht voor het vasthouden van water vanwege de droge omstandigheden. De peilen staan in het gehele gebied op zomerpeil of iets boven het zomerpeil. De haarvaten vallen droog. Als gevolg van de neerslag van afgelopen dagen is de droogval gestabiliseerd. De verwachting is dat de droogval de komende week ook gelijk zal blijven.

Van de stuwen in het niet-wateraanvoergebied die met telemetrie zijn uitgerust, is op dit moment 66% watervoerend. Dit tegenover 40% in 2019 en 30% in 2018 in dezelfde periode.

Grondwaterstand

Als gevolg van de neerslag op 14 juni is de grondwaterstand lokaal snel gestegen waarna weer een dalende trend is ingezet. Met de neerslag van de afgelopen dagen en de verwachte neerslag zal het grondwater de komende week naar verwachting weer iets stijgen.

Lees meer in onderstaande bijlage ‘Informatiebeeld watersystemen'