Beregenen

Vechtstromen stelt grondwateronttrekkingsverbod bij natuur in

Waterschap Vechtstromen heeft een grondwateronttrekkingsverbod ingesteld bij kwetsbare natuur ten zuiden van de Overijsselse Vecht (Twente en een deel van Salland).

Het verbod geldt voor grondwateronttrekkingen die binnen een afstand van 200 meter liggen van kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur. Reden voor de maatregel is dat het neerslagtekort meer dan 250 millimeter bedraagt.

In de droge jaren 2018 en 2019 bleek dat bij een dergelijk neerslagtekort onherstelbare schade aan kwetsbare natuur dreigt, stelt Vechtstromen. Volgens het waterschap is de komende dagen geen zicht op verbetering.

‘Voor het gebied ten noorden van de Vecht is de situatie iets minder nijpend (neerslagtekort van 225 millimeter), maar ook hier houden we het nauwlettend in de gaten’, aldus Vechtstromen.

De eigenaren van de putten zijn geïnformeerd. Eerder is ook een compensatieregeling ingesteld voor het uitplaatsen van beregeningsputten buiten de beperkingszone.

Bron: Nieuwe Oogst