|||

Droogte

Middels dit dossier proberen wij u als lid van LTO Noord bij te praten over de activiteiten die wij voor én achter de schermen ondernemen om voor boeren en tuinders voldoende water beschikbaar te hebben en vooral te houden. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beleid en de communicatie.

Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW)
De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) komt in actie als er sprake is van een langere periode van droogte en een lage afvoer van de rivieren; wanneer de vraag naar water groter is dan het aanbod. De LCW schetst een landelijk waterbeeld en adviseert over maatregelen om het beschikbare water te verdelen. Dit gebeurt op basis van de verdringingsreeks, waarin is bepaald welke watergebruiker voorrang krijgt in tijden van droogte.

LTO Nederland Droogtecrisis team:
Binnen LTO Nederland is een Droogtecrisisteam ingesteld dat bestaat uit: Trienke Elshof (bestuur), Gerbrand van ’t Klooster (beleid), Ivar Bisseling (directie), Koert Verkerk (melkveehouderij) en Aafke Knol (akkerbouw), Esther de Snoo (media).

Contact

Contactpersonen: Regio Noord: Roel Visser en Tanja Beuling
Regio Oost: Hille Kraak en Henk Jolink
Regio West: Dorine Kea (Zuid-Holland en Utrecht), Tessa de Ruyter (Flevoland en Noord-Holland) en Arie Verhorst
E-mail adres
info@ltonoord.nl
Telefoon nummer
088 - 888 66 66 (kies optie 2)