|||

Fosfaat

In 2015 heeft de melkveehouderij het fosfaatplafond overschreden. Om derogatie niet in gevaar te brengen, is het op dit moment (ingrijpend, maar) onvermijdelijk dat er fosfaatrechten worden ingevoerd, zoals aangekondigd op 2 juli 2015.
LTO, NZO en NAJK zetten in op een zo eenvoudig mogelijk stelsel van fosfaatrechten. Daarin past niet dat grondgebondenheid wordt meegenomen in het systeem; dat is geregeld in de AMvB grondgebondenheid.


Reacties fosfaatreductieregeling

Bij het Informatiecentrum komen erg veel reacties per telefoon, voicemail en e-mail binnen over de fosfaatreductieregeling. Het lukt ons helaas niet om iedereen tijdig te woord te staan of terug te bellen. Graag uw begrip hiervoor.

Heeft u een reactie of opmerking richting LTO Noord over de fosfaatreductieregeling, dan kunt u hiervoor het reactieformulier gebruiken. De reacties worden doorgegeven aan de vakgroep Melkveehouderij.

Naar reactieformulier