LTO: publiceer morgen geen fosfaatgegevens

Vorige week kondigde de RVO aan dat er op 15 januari informatie over de fosfaatrechten van melkveehouders wordt gepubliceerd.

LTO Nederland heeft direct om opheldering gevraagd, omdat er serieuze twijfels zijn over de noodzaak en de gevolgen van publicatie. Omdat de onrust en zorgen nog niet zijn weggenomen heeft LTO Nederland het ministerie van LNV vandaag opgeroepen om de geplande publicatie uit te stellen.

Publicatie van informatie over fosfaatrechten is een verplichting volgens de Meststoffenwet, waarbij wordt verwezen naar Europese staatssteunregelgeving. Fosfaatrechten zijn echter niets anders dan een noodzakelijk bedrijfsmiddel, voor melkveehouders noodzakelijk om koeien te melken. Het wordt door boeren eerder als een extra kostenpost ervaren dan als steun vanuit de overheid. Ook zijn er de nodige zorgen over de privacy van onze leden en de mogelijkheid tot misbruik door andere partijen.

De juridische mogelijkheden en onmogelijkheden moeten daarom op korte termijn worden geanalyseerd. LTO Nederland vindt dat een gesprek over het nut en de noodzaak van publicatie niet meer dan logisch is.

“Publicatie van de fosfaatgegevens moet voorlopig worden opgeschort,” aldus Wil Meulenbroeks, voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland. “Op het moment dat de gegevens zijn gepubliceerd is herstel niet meer mogelijk. Laten we eerst helder krijgen of dit écht moet.”

LTO Nederland heeft het ministerie van LNV vandaag opgeroepen om publicatie tot in ieder geval 28 januari uit te stellen. Op die datum is regulier bestuurlijk overleg tussen LTO Nederland en andere landbouwpartijen en het ministerie van LNV.

 

Bron: LTO Nederland