PAS

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kan beschouwd worden als het beoordelingskader bij de uitbreiding van veehouderijen rond 117 Natura 2000-gebieden. Kort samengevat geeft de PAS aan of een uitbreiding vergunningplichtig is, volstaan kan worden met een melding of vrijgesteld is van een van een van beide acties. 

Tussen 2005 en 2015 liep de vergunningverlening voor veel veehouders vrij problematisch. In veel gevallen was saldering de enige manier om bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken. Mede door de inzet van LTO Noord  is een werkbaar beoordelingskader ontstaan dat boeren rechtszekerheid en menigeen ontwikkelingsruimte biedt.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt, zoals de ontwikkeling van veehouderijbedrijven. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (29 mei 2019). 

Gerbrand van 't Klooster

Gerbrand van 't Klooster

Coordinator Omgeving

Neem contact op