Vleeskalveren stal

Bezwaar aantekenen tegen WOB-verzoek PAS

Veel leden hebben afgelopen dagen een WOB-verzoek rond de PAS gekregen. Hierbij een voorbeeldbrief waarin u hier bezwaar tegen aan kunt tekenen.

De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) biedt elke burger, organisatie of journalist de mogelijkheid om informatie bij de overheid op te vragen. In dit geval heeft de actiegroep MOBilisation for the Environment (MOB) een WOB-verzoek ingediend bij het ministerie van LNV over alle PAS-meldingen.

Voorbeeld brief
Bij onze leden die een WOB-verzoek binnen hebben gekregen zijn er terechte zorgen over de waarborging van hun privacy en de bescherming van hun bedrijfsgegevens.
Hieronder kunt u een voorbeeld brief downloaden waarin u kunt aangeven dat u bezwaar aantekent tegen het openbaar maken van uw persoonlijke en bedrijfsgegevens. U kunt uw zienswijze mailen naar: wobverzoekpas@minez.nl

Download voorbeedlbrief: voorbeeld-zienswijze-Wob PAS melding maart 2019