Stikstof - wat doet LTO?

Vorige week heeft LTO Nederland namens betrokken vakgroepen onze visie op stikstof met het adviescollege Remkes gedeeld.

De lobby is op volle toeren - bestuurders, directie en beleidsmedewerkers zijn op tal van plekken binnen en buiten Den Haag in gesprek met politici, overheden, beleidsmakers en andere organisaties. Dit om te zorgen dat we uit de impasse komen op een voor boeren en tuinders zo gunstig mogelijke wijze en de land- en tuinbouw kan blijven ontwikkelen. 

We hebben bij Remkes oplossingen aangedragen die er toe moeten bijdragen dat de vergunningverlening op korte termijn vlot wordt getrokken. Ook hebben we oplossingen aangedragen voor de meldingen die sinds de uitspraak van de Raad van State over de PAS niet meer rechtsgeldig zijn. 

LTO vindt dat de hele maatschappij een bijdrage zal moeten leveren aan de oplossingen, in plaats van het op 1 sector af te schuiven - zoals sommige partijen nu suggereren. Daarbij willen we een gebiedsgerichte aanpak, een heroverweging van de versnippering van de Natura2000-gebieden in ons land en een focus op technische oplossingen en bedrijfsmanagement zoals mest verdund uitrijden, aanpassen van voerrantsoenen.

Voor en achter de schermen
LTO is volop voor en achter de schermen met leden, beleidsmakers, politici en andere organisaties in Den Haag, provincies en gemeenten in gesprek om ervoor te zorgen dat we uit de impasse komen en de land- en tuinbouw kan blijven ontwikkelen. 
Daarnaast wordt actief en dagelijks contacten gelegd met de media om onze standpunten en het belang van boeren en tuinders voor onze economie en de leefbaarheid van ons platteland voor het voetlicht te krijgen. We leveren een bijdrage aan de maatschappelijke en politieke discussies met bijvoorbeeld persberichten, opiniestukken, gesprekken met journalisten en redacties en via social media. 

De media-aandacht is groot. Dat zagen we bijvoorbeeld gisteren ook toen Tjeerd de Groot (D66) een bizar proefballonnetje opliet. We hebben snel gereageerd, lees hier meer. En in verschillende media toelichting gegeven, bijvoorbeeld in Nieuwsuur.

Als we de balans op maken staat de publieke en politieke opinie aan onze kant – maar het blijft een zorgelijke situatie.

Gesprek met de commissie
Het kabinet heeft een adviescollege Stikstofproblematiek ingesteld. Onder leiding van Johan Remkes zoekt deze commissie naar oplossingen voor de korte en lange termijn. LTO heeft vorige week een inbreng geleverd. Aanstaande vrijdag hebben we een gesprek met de commissie, waarin we onze positie nader zullen toelichten. In de Nieuwe Oogst van afgelopen weekend lichtten we al een tipje van de sluier, op korte termijn zullen we breder naar buiten treden via de media.

De stikstofimpasse is complex. Als ondernemers hebben we behoefte aan helderheid en eerlijke oplossingen, op een zo kort mogelijke termijn. Daar zetten we ons voor in.