Varkenspest

Op 13 september 2018 is door de Belgische overheid bekend gemaakt dat bij enkele wilde zwijnen Afrikaanse varkenspest is vastgesteld. De bron van de besmetting is niet bekend, maar op grond van de afstand tot de besmette gebieden in Europa, ligt de verspreiding door menselijk handelen het meest voor de hand. In dit dossier leest u hier meer over.

Afrikaanse Varkenspest (AVP) is een meldingsplichtige ziekte ingevolge artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. AVP is een ernstige virusziekte bij varkens en wilde zwijnen die gepaard gaat met ernstige verschijnselen, veel sterfte en met aantasting van dierenwelzijn. De ziekte verspreidt zich via directe contacten tussen dieren, maar ook indirect met materialen zoals gereedschap, vrachtwagens, voedsel en kleding.

Middels dit dossier proberen wij u als lid van LTO Noord/POV te informeren over de actualiteiten.

 

Contact

Leden Contact Centrum Zwartewaterallee 14 8031 DX Zwolle
E-mail adres
info@ltonoord.nl
Telefoon nummer
088 - 888 66 66  (kies optie 2)