Varkens in stal

Vroegsignalering beperkt schade varkenspest

De schade bij een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP) of Klassieke Varkenspest (KVP) zal groot zijn. Dat weten we allemaal. Voorop staat dat we alles moeten doen om AVP en KVP buiten de deur te houden. De boodschap is om alert te blijven en alle preventieve maatregelen te nemen, die we kunnen nemen.

Bij een situatie dat er toch insleep plaatsvindt, kunnen we de schade beperken door dit zo snel mogelijk te ontdekken. Dus neem bij verdachte ziekteverschijnselen altijd en snel contact op met uw dierenarts.

Om AVP/KVP zo vroeg mogelijk te kunnen ontdekken, hebben we een bewakingssysteem (‘early warning’) ingesteld. Toepassing van dit systeem wordt geïntensiveerd. Als een koppelkuur noodzakelijk is en door de dierenarts wordt voorgeschreven tapt de dierenarts, naar eigen inzicht, zes buisjes met bloed bij de varkens waar de koppelkuur wordt toegepast. Deze monsters worden ingezonden naar een gespecialiseerd laboratorium in Lelystad, waar de monsters per drie worden gepoold en onderzocht op zowel het KVP-virus als het AVP-virus. De kosten van het onderzoek zijn voor de overheid. De dierenartsen bespreken deze werkwijze met hun varkenshouders. Inmiddels hebben al 12 praktijken op regelmatige basis bloedmonsters ingezonden. In plaats van bloedmonsters inzenden, kan er in het overleg tussen de varkenshouder en dierenarts ook voor gekozen worden om een sectie te laten doen op een ziek dier uit de koppel, zodat de tonsillen van alle dieren op een erkende pathologieafdeling onderzocht worden op de beide virussen.

Bewaak samen met uw dierenarts de gezondheid van uw varkens en pas dit vroeg signaleringssysteem in overleg met uw dierenarts toe.

Bron: POV