wilde zwijnen

POV in gesprek met Jagersvereniging over zwijnenbeheer

POV en de Jagersvereniging KNJV zijn in gesprek over mogelijke samenwerkingen bij het beheer van wilde zwijnen.

Zo'n 80 procent van de Nederlandse jagers is aangesloten bij de KNJV; de KNJV bestaat uit een landelijke organisatie met regionale afdelingen.

De samenwerking wordt gezocht bij onder meer de politieke discussie over jachtmethodes en op regionaal niveau bij de discussie over het wilde zwijnenbeheer, zoals het bejagen van wilde zwijnen tijdens de maisoogst, en bij de draaiboeken AVP onder wilde zwijnen. De komende periode worden deze zaken concreter uitgewerkt.

Besmettingen Duitsland lopen verder op
Afgelopen week zijn er weer besmette zwijnen gevonden in het Oosten van Duitsland. De teller staat nu op 420 (+17) gevallen in de eerste kernzone in Brandenburg, 203 (+ 7) gevallen in de tweede kernzone (Märkisch-Oderland) en 31 (+ 10) zwijnen in de deelstaat Saksen. Hiermee komt het totaal op 654. In het district Märkisch-Oderland is één van de zwijnen gevonden in de witte zone rondom het kerngebied. Deze witte zones zijn voorzien van vast hekwerk, dus hoogst waarschijnlijk brengt dit geen extra risico’s met zich mee.

Nog steeds wordt er in alle kernzones en witte zones onvermoeid gezocht naar zwijnen en gejaagd op zwijnen.


Bron: POV