Veenweide

Het Nederlandse veenweidelandschap met haar iconische beelden van groene weilanden, grazende koeien, sloten en molens, staat aan alle kanten onder druk. LTO zet zich in om dit waardevolle agrarische en cultuurhistorische landschap te beschermen. Het is immers nationaal erfgoed, kenmerkend voor de identiteit van ons land en van groot belang voor landbouw, recreatie, wonen en werken. We moeten investeren in dialoog, onderzoek en praktische maatregelen zoals onderwaterdrainage die ons land werkbaar en mooi houden. Snelle en simpele oplossingen bestaan niet. Alles onder water zetten is geen optie. Als Nederlanders zien we liever koeien in het gras, dan muggen in het moeras!

Contact

Leden Contact Centrum Zwartewaterallee 14 8031 DX Zwolle
E-mail adres
info@ltonoord.nl
Telefoon nummer
088 - 888 66 66  (kies optie 2)