Bijeenkomst Proeftuin Veenweiden okt. 2019

Alle lof voor Proeftuin Veenweiden

Tijdens de afsluiting van de Proeftuin Veenweiden kregen de pilotboeren alle lof toegezwaaid voor het resultaat van 22 procent ammoniakreductie via praktische maatregelen.

De resultaten die de tien pilotboeren behaalden, zijn een mooi staaltje ondernemerschap en een goede bijdrage aan de omschakeling naar kringlooplandbouw.’ Dat verklaarde minister Carola Schouten van LNV in een persreactie.

Tien pilotboeren in de Westelijke Veenweiden wisten in drie jaar met relatief eenvoudige maatregelen hun ammoniakuitstoot met 22 procent te reduceren. Onder meer bereikt door mestverdunning, verlaging van het ruw eiwitgehalte en het voorkomen van ammoniakvorming in de stal. Het project werd woensdag afgesloten met een bijeenkomst in Giessenburg. 

‘Jullie hebben gedaan wat we hard nodig hebben, want op sommige punten is de landbouw fors over grenzen gegaan’, sprak Monique Remmers, programmamanager Klimaatopgave bij LNV. ‘Het is bemoedigend hoe jullie op eigen kracht hebben gezocht naar een duurzame methode om je bedrijf voort te zetten in een moeilijk gebied.’ Remmers zei dat de overheid dergelijke praktijkervaring keihard nodig heeft bij het maken van beleid.

Ook landbouwgedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Zuid-Holland) was vol lof. ‘Hier is wel een prestatie neergezet. Door de actualiteit rondom stikstof ontstaat al snel de roep om vermindering van veehouderijen. Deze resultaten laten zien dat we ook veel kunnen bereiken door andere bedrijfsvoering.’

Perspectief 
De behaalde reductie biedt perspectief, vindt Bom-Lemstra. ‘Ik ben superblij dat deze boeren het lef hebben gehad om hier de schouders onder te zetten. Zorg dat de kennis en ervaring nu breed gedeeld wordt door het boerenpeloton en door de periferie, zoals banken en veevoederbedrijven.’
De vraag of deze maatregelen de landbouw weer de ruimte bieden, kreeg geen helder antwoord. ‘Het is een stap in de goede richting, maar omtrent stikstof is er meer aan de hand. Of het voldoende is, weet ik niet.’ 
Wel stelde Bom-Lemstra dat er veel kennis en kunde aanwezig is om nu gebiedsgericht aan de slag te gaan. ‘De zorg is wel of we de tijd krijgen dit uit te voeren. Want het is voortdurend hectisch rond deze sector.’

LTO Noord-bestuurder Aad Straathof vindt dat er nu nieuwe pilots moeten komen die de behaalde successen kopiëren. ‘Daarvoor zijn tal van mogelijkheden voor welwillende boeren.’

Bron: Nieuwe Oogst
Foto: Koen van Wijk

Lees hier meer