Bart Gussinklo

Meer laag pathogene vogelgriep in Belgie

Op een toenemend aantal pluimveebedrijven in België is laag pathogene vogelgriep (LPAI) van het type H3N1 vastgesteld.

Het gaat om bedrijven in de grenszone met Oost- en West-Vlaanderen en mogelijk daarbuiten. Veel van de getroffen bedrijven betreffen vermeerderingsbedrijven. 

Volgens de laatste berichten is op 16 Belgische bedrijven LPAI (type H3N1) vastgesteld. Ook worden een aantal andere bedrijven verdacht van LPAI. Eén van de verdachte bedrijven is gelegen in Noord Frankrijk. Op de getroffen bedrijven vertonen de dieren ernstige klinische verschijnselen, zoals hoge uitval (vooral hanen), daling voeropnamen en productiedaling. Uitsluitend vogelgriep van het type H5 en N7 zijn bestrijdingsplichtig. Daarom neemt de overheid geen maatregelen. Pluimveehouders en ketenpartners nemen dus hun eigen verantwoordelijkheid bij de bestrijding van deze bedrijfsziekte. De Belgische sector is overgegaan op 1 op 1 transporten.

Uit een studie van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) blijkt dat er wereldwijd verschillende, niet bestrijdingsplichtige LPAI varianten zijn die ernstige klinische problemen kunnen geven, zoals hoge uitval. Denk hierbij o.a. aan de LPAI typen H4, H6 en H9. Daarnaast geven veterinaire deskundigen aan dat hoge uitval ook kan worden veroorzaakt door een combinatie van een LPAI-virus met een andere virusinfectie. Bijvoorbeeld: door LPAI besmetting in combinatie met ILT, IB of Gumboro kan zeer hoge uitval ontstaan. Het is nog niet duidelijk of de klinische verschijnselen van de LPAI H3 besmettingen in België worden veroorzaakt door een enkelvoudige of gecombineerde besmetting.

In alle gevallen is alertheid nodig. De getroffen bedrijven bevinden zich in een pluimveedicht gebied. Gezien de nauwe handelsrelaties tussen de Belgische en de Nederlandse pluimveesector, dringt LTO/NOP aan op het nauwkeurig naleven van de hygiënemaatregelen, met als doel introductie van de laagpathogene vogelgriep in Nederland te voorkomen. Op de website van AVINED zijn hierover tips en adviezen te vinden: www.avined.nl/thema/bedrijfshygiene

Ook adviseren wij pluimveehouders extra op te letten bij de import van dieren uit België. Controleer of deze dieren vrij zijn van antistoffen tegen Aviaire Influenza, voordat de dieren op uw bedrijf aankomen. Dat kan met een klinische inspectie of aanvullende diagnostiek. In de IKB voorschriften is reeds opgenomen dat geïmporteerd pluimvee afkomstig is van bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze vrij zijn van antistoffen tegen Aviaire Influenza. In de praktijk wordt deze informatie vaak meegegeven met het koppel dat wordt aangevoerd. Gezien de actuele Belgische veterinaire situatie adviseert AVINED om deze informatie tijdelijk vooraf te ontvangen.

Tot slot het blijft belangrijk om extra alert te zijn op ziekteverschijnselen, zodat een besmetting van bedrijfsziekten in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt om verspreiding te voorkomen. Neem daarom bij een verdachte situatie contact op met uw dierenarts en leef zo goed mogelijk de hygiënemaatregelen na.

LTO Vakgroep Pluimveehouderij