stal

Nog geen ophokplicht voor Nederlands pluimvee

Minister Schouten (LNV) heeft besloten op dit moment niet over te gaan tot een ophokplicht voor Nederlands pluimvee. LTO Nederland/NOP vindt deze beslissing zeer teleurstellend. Om de kans op introductie van het virus op Nederlandse pluimveebedrijven te verkleinen, zien zij een tijdelijke ophokplicht als een belangrijke preventieve maatregel en aanvulling op hetgeen de sector zelf doet om introductie van Aviaire Influenza H5N8 te voorkomen.

Donderdag 16 januari jl. heeft AVINED mede namens LTO/NOP het ministerie van LNV verzocht de Deskundigengroep Dierziekten bijeen te roepen om een advies uit te brengen over een tijdelijke ophokplicht en de eventuele reikwijdte hiervan. De pluimveesector is tot dit verzoek overgegaan na diverse uitbraken van de voor pluimvee zeer besmettelijke vogelgriep H5N8 in Midden- en Oost-Europa. Eerder is wetenschappelijk vastgesteld dat buiten lopende kippen een veel grotere kans hebben om met Aviaire Influenza besmet te raken dan kippen die binnen worden gehouden.

De sector blijft de verspreiding van het virus en de ontwikkelingen in Europa nauwlettend monitoren. De Nederlandse pluimveesector kan immers grote schade oplopen bij introductie van het virus als gevolg van exportsluitingen door derde landen en/of mogelijke ruimingen. Ook vanwege de gevolgen voor de dieren en de maatschappelijke gevolgen is tijdig ophokken gewenst en noodzakelijk.

Klik hier voor het besluit


Bron: LTO Nederland