WOZ

Voor een ondernemer is het van belang dat de waardering van onroerende zaken (WOZ) op de juiste manier gebeurd. De waardebepaling van agrarische objecten (niet-woningen) is in tegenstelling tot particuliere objecten (woningen) niet eenvoudig. Dit wordt vooral veroorzaakt door het gebrek aan uniformiteit en door het geringe aantal verkochte referentiepanden. LTO Noord zet zich hiervoor in door de landelijke taxatiewijzer agrarische grond en gebouwen te optimaliseren.
De hoogte van het OZB-tarief bepaalt de hoogte van uw OZB-aanslag. De vaststelling van het OZB-tarief is de jaarlijkse bevoegdheid van de gemeente. LTO Noord zet zich op lokaal niveau in om de scheefgroei tussen de OZB-tarieven voor de woningen en niet-woningen meer in evenwicht te krijgen.

 


Taeke Wahle

Taeke Wahle

Beleidsadviseur

Contact