geld

LTO Noord maakt zich hard voor eerlijk OZB tarief fuserende gemeentes Groningen-Haren-ten Boer

De gemeenten Ten Boer en Haren fuseren per 1-1-2019 met de gemeente Groningen. Dit heeft gevolgen voor het OZB tarief en daarmee voor u als ondernemer.

Evenredige lasten verdeling
De lokale overheid kan niets doen aan de marktprijs maar wel aan de kostprijs. LTO Noord ziet de gemeentelijke lastendruk oplopen. LTO Noord roept de overheid op om er voor te zorgen dat land- en tuinbouw niet geconfronteerd wordt met stijgende kosten van publieke en overheidsinstanties. LTO Noord maakt zich hard voor een evenredige verdeling van de lasten tussen burgers en bedrijven via een correctie op de scheefgroei tussen de tarieven van bedrijven en particulieren.
 
Stijging OZB extreem
Beleidsadviseur Taeke Wahle maakte een analyse OZB tarieven waarmee de gevolgen van de herindeling Groningen-Haren-ten Boer inzichtelijk worden. Een ondernemer in de gemeente ten Boer wordt na de herindeling geconfronteerd met een lastenstijging van 42 % en ondernemers in de gemeente Haren met een lastenstijging van 92 %. Ondernemers maken zich er grote zorgen over. De buitengewone stijging van de OZB is ook extreem te noemen. LTO Noord vindt de lastenverhoging voor ondernemers in de gemeente Ten Boer en Haren niet acceptabel en verzoek tot een verlaging van het OZB-percentage. LTO Noord verzoekt daarnaast om een overgangsregeling met een termijn van 5 jaar uit te werken.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het informatiecentrum. Het Informatiecentrum is bereikbaar op telefoonnummer 088 - 888 6666 of per e-mail: info@ltonoord.nl.