Zuiveringsplicht ondersteunend glas

Vanaf 1 januari 2018 moeten alle teeltbedrijven met een kas, ondersteunend glas of blijvende tunnels waarin planten worden (op)gekweekt of bewaard, voldoen aan de zuiveringsplicht van restwater dat vanuit kas/tunnel wordt geloosd. Deze regel in het Activiteitenbesluit geldt voor alle bedekte teelten waarin gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt; ook biologische middelen kunnen daar onder vallen.

In dit dossier informatie over mogelijke gevolgen voor uw bedrijfsvoering, nul-lozing, veelgestelde vragen en antwoorden, knelpunten en oplossingen, praktijkvoorbeelden en meer. 

Erwin Haveman

Erwin Haveman

Projectadviseur

Neem contact op