|||

Europe Direct

Europa is voor de Nederland en in het bijzonder de Nederlandse land- en tuinbouw zeer belangrijk. Belangrijke EU-onderwerpen zijn het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), vrijhandelsoverleggen, mededinging, onderzoek (Horizon 2020), milieubeleid (nitraat, ammoniak, Natura 2000), gewasbescherming en diergezondheid en – welzijn. Het programma “Europe Direct” is een samenwerking tussen LTO Noord en de Europese Commissie. Doel is om de afstand tussen de regio en Brussel te verkleinen. Het huidige programma loopt van 2013 tot en met 2017.

LTO Noord Europe Direct neemt geen standpunten in, maar wil de Nederlandse boer, tuinder en burgers informeren over de Europese Unie.Klaas Johan Osinga

Klaas Johan Osinga

Contactpersoon Europe Direct, Internationale samenwerking, GLB en gecombineerde opgave

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.