1. LTO Noord regio Oost wil de mogelijkheden en kansen van notenteelt in Oost Nederland/Gelderland onderzoeken.

  2. Het goed neerzetten van Het Beste Idee van Varkensland als beweging.

  3. De Taskforce Korte Keten bundelt kennis, inzichten, data en ervaringen van partijen, waardoor samenwerking wordt gestimuleerd en men leert van elkaars ervaringen. De Taskforce streeft er naar om in gezamenlijkheid – door krachten te bundelen – knelpunten aan te pakken.

  4. Mede op initiatief van LTO Noord is het project Proeftuin Natura 2000 Veenweiden geïnitieerd.

  5. LTO Noord/LTO Nederland wil een Maatlat Erf ontwikkelen. Een Maatlat Erf is een gecertificeerd erf waarvan de emissies tot nul zijn gereduceerd.

  6. Verkenning naar mogelijke werking van het toedienen van Zeoliet op de uitspoeling van nitraat onder landbouwgronden.

  7. Beladon wil onder andere in samenwerking met Horecaondernemer Eten uit je Eigen Stad, Courage, Melkveehouder(s) Midden Delfland, Gemeente Delfland, Hoge School in Holland, Havenbedrijf Rotterdam met het bestaande Koeientuinconcept, de zogenaamde Drijvende Koeientuin in de Merwe4Haven in Rotterdam ...

  8. Onder de titel Keuken van Utrecht zal een jaar lang via de regionale omroep aandacht worden besteed aan voedselproductie en consumptie in en rond de stad Utrecht. LTO geeft sturing aan de onderwerpen die in een aantal uitzendingen getoond worden.

  9. LTO Noord streeft naar slimmere energienetwerken (Smart Grids) om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke en economische wens energie/elektriciteit op regionaal niveau te produceren maar er ook zuiniger mee om te gaan.

  10. Ontwikkeling van een nieuwe machine voor de inzaai van snijmais in/na blijvend grasland, op basis van niet kerende grondbewerking.

Financiële steun voor uw innovatieve project?

Doe de test en u weet of u kans maakt op een bijdrage van LTO Noord Fondsen!

Doe de test!