Jan Bart Wessels Klein

'Verbazen over wat LTO allemaal doet'

‘Ik zou mij verbazen over wat LTO allemaal doet. Er zijn zoveel onderwerpen, thema’s en vraagstukken waar de vereniging mee bezig is in de verschillende sectoren. Daar heb je als lid zijnde vaak helemaal geen beeld bij.’ Dat zegt Jan Bart Wessels in de serie Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf hebt u?
‘Ik heb een melkveebedrijf in het Overijsselse Notter. Samen met mijn vader en tante houd ik, in vof-verband, 80 melkkoeien, 45 stuks jongvee en beschik ik over 42 hectare grasland.
‘Mijn vrouw en ik wonen inmiddels op het bedrijf. De bedoeling is dat ik het bedrijf uiteindelijk ga overnemen van mijn vader en tante.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?
‘Ons melkveebedrijf is er zo op ingericht dat wij onze koeien zoveel en zo lang mogelijk kunnen weiden.
‘Momenteel weiden wij onze koeien 220 dagen per jaar, maar we willen de weidegang in de toekomst graag uitbreiden. Zo fokken we doelgericht met een driewegkruising naar koeien die beter bij onze bedrijfsvoering passen en laten we zoveel mogelijk koeien in het voorjaar afkalven. De koeien kunnen zo eerder het land op en veel vers gras opnemen.
‘De droogte van afgelopen zomer heeft invloed gehad op het weideseizoen 2018. Wij hebben onze koeien negen weken binnen moeten houden, waardoor onder andere de productie terugliep.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘LTO Noord laat de stem van boeren en tuinders horen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De vereniging praat actief mee met bijvoorbeeld de politiek. Zij zorgt ervoor dat er niet alleen over onze sector wordt beslist, maar ook beleid in afstemming met onze sector wordt gemaakt.’

Waar is LTO Noord-afdeling West Twente mee bezig?
‘De afdeling richt zich onder andere op de inrichting van het Natura 2000-gebied Wierdense Veld, de omgevingsvisie en houdt met regelmaat huiskamerbijeenkomsten voor de eigen leden.’

Waar is LTO Noord in uw sector mee bezig?
‘De afgelopen periode zijn er veel actualiteiten geweest in de melkveesector. LTO is onder andere druk bezig geweest met de fosfaatproblematiek, de droogte van afgelopen zomer en de aanpak van IBR en BVD.’

Hebt u nog tips voor LTO Noord?
‘Zorg voor continuïteit van de vereniging en zet daarom nog meer in op het betrekken van jonge en toekomstige agrarische ondernemers bij de vereniging. Laat aan hen zien wat je als vereniging doet en waarom het werk van LTO Noord belangrijk is voor de agrarische sector.
‘Wees zichtbaar. Geef bijvoorbeeld gastlessen op agrarische scholen, zowel aan leerlingen van het vmbo als mbo- en hbo-studenten.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Nederland zou zijn?
‘Als ik eerlijk mag zijn, denk ik dat ik mij zou verbazen over wat LTO allemaal doet. Er zijn zoveel onderwerpen, thema’s en vraagstukken waar de vereniging mee bezig is in de verschillende sectoren. Daar heb je als lid zijnde vaak helemaal geen beeld bij.
‘Verder zou ik mij inzetten voor het betrekken van jonge boeren bij de vereniging.’

Naam: Jan Bart Wessels (31)
Soort bedrijf: melkveehouderij
In: Notter (Overijssel)
Lid sinds: ‘altijd al’

Bron: Nieuwe Oogst