Jan Veenstra

'Veel welzijnsregels in konijnensector'

‘De konijnensector krijgt met steeds meer regels te maken. Naast het feit dat ik mij daarvoor zou willen inzetten, zou ik mij willen inzetten voor de mestwetgeving in de agrarische sector. De bemonstering van mest zouden we naar mijn idee kunnen afschaffen, zodat de sector alleen nog de forfaitaire gehalten hoeft te wegen. Naar mijn idee krijg je dan een veel beter beeld en kan er ook meer mest worden geplaatst.’ Dat zegt Jan Veenstra in de serie ‘Wij van LTO Noord’.

Wat voor bedrijf hebt u?
‘Mijn vrouw Tjitske en ik hebben een konijnenhouderij. Wij houden 800 voedsters, ofwel moederdieren, en 5.500 vleeskonijnen. De vleeskonijnen blijven elf weken op ons bedrijf. Daarna gaan ze naar de slachterij. Ze hebben dan een gewicht van 2,5 tot 2,6 kilo.
‘Doordat de consumptie van konijnenvlees in de zomermaanden terugloopt, houden wij in de zomermaanden minder vleeskonijnen dan in de wintermaanden.’

Waar staat u met uw bedrijf over vijf jaar?
‘Ik hoop dat we dan nog steeds een goedlopend bedrijf hebben. De konijnensector is niet de makkelijkste sector om een bedrijf in te runnen. Er komt veel op ons af, vooral als het gaat om wet- en regelgeving, dierenwelzijnseisen en maatschappelijke acceptatie. Voor onze zoon is dit, nadat hij twee jaar in maatschap heeft gezeten, mede de reden dat hij het bedrijf in de toekomst niet gaat voortzetten.
‘Nederland loopt voorop in de huisvesting van vleeskonijnen. Zo passen wij bijvoorbeeld de parkhuisvesting toe, waarbij de konijnen meer ruimte hebben, en krijgen de konijnen voldoende afleidingsmateriaal. De dierenwelzijnseisen veranderen met regelmaat en worden steeds scherper geformuleerd. Hierdoor moeten we extra kosten maken, waardoor de marges klein zijn. Het is dan moeilijk om een goedlopend bedrijf over te nemen.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Ik vind het belangrijk om verenigd te zijn, want samen kun je meer dan alleen.
‘LTO Noord zet zich in voor de hele agrarische sector. Wij gaan er dan ook vanuit dat LTO Noord voor ons, de konijnenhouderij, in de bres springt als er wat is.’

Waar is LTO Noord-afdeling Noardeast Fryslân mee bezig?
‘Wij zijn de enige konijnenhouderij in Friesland. In het gebied waar de afdeling actief is, zitten voornamelijk melkveehouders en akkerbouwers. De ledenavonden en -bijeenkomsten zijn dan ook vooral gericht op deze sectoren.
‘De afdeling zet zich in voor verschillende onderwerpen en thema’s. Eens per jaar organiseert zij een zomerexcursie naar een agrarisch bedrijf. Dan sluiten wij aan.’

Waar is LTO Noord in uw sector mee bezig?
‘De vereniging is bezig met de dierenwelzijnseisen, parkhuisvesting voor vleeskonijnen en voedsters, het Beter Leven-keurmerk, dierdagdosering en de welzijnswet. De vorige welzijnswet liep van 2006 tot 2016.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Noord was?
‘Dan zou ik mij bezighouden met de wet- en regelgeving in de konijnensector. De konijnensector krijgt met steeds meer regels te maken.
‘Verder zou ik mij willen inzetten voor de mestwetgeving.
‘Ik zou ervoor willen pleiten dat de bemonstering van mest wordt afgeschaft, zodat de sector alleen nog de forfaitaire gehalten hoeft te wegen. Naar mijn idee krijg je dan een veel beter beeld en kan er ook meer mest worden geplaatst.’

Naam: Jan Veenstra (57)
Soort bedrijf: konijnenhouderij
In: Metslawier (Friesland)
Lid sinds: ‘altijd al’

Bron: Nieuwe Oogst